+7 904 2557007

Тэн 701004, Эл. Конфорка 1000 Вт. Электра (83-2,5-7,4/1,0 Т220, Z1004)

Тэн 701004, Эл. Конфорка 1000 Вт. Электра (83-2,5-7,4/1,0 Т220, Z1004)
340